×
Ana Sayfa Üretim Toptan Satış İK İletişim ENG

Çorlu Kojenerasyon Santrali

Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. 02.04.2004 tarihinde kurulmuştur. Aynı yıl içinde EPDK’ na başvuruda bulunmuş ve 25.11.2004 tarihi itibariyle Tekirdağ ili Ergene İlçesi Ulaş Mevkii’ nde 56,28 MW’ lık doğal gazlı kojenerasyon tesisi olarak üretim lisansı almıştır.

Can Enerji Üretim ilk etapta alınan 4 MW’ lık doğal gazlı kojenerasyon santrali lisansı ile Ağustos-2005’ de devreye alınarak enerji üretimine başlanmıştır. Bu kojenerasyon tesisinin toplam verimi % 90’ a yakındır.

İkinci etap olarak toplam 52,28 MW ve 30 ton/saat’ lik kojenerasyon tesisin ve 154 kV’ luk özel şalt sahasının Mart-2007’ de temelleri atılmış ve Mart-2008’ de 2 gaz motoru, Nisan-2008’ de ise 4 gaz motorundan oluşan kojenerasyon tesisimizin montaj ve devreye alma çalışmaları tamamlanarak dengeleme birimi olarak işletime dahil olmuştur.

Kurulan kojenerasyon tesislerinin ülkenin elektrik enerjisine katkısı yıllık 400.000.000 kWh civarında olmaktadır.

Çorlu Üretim Tesisi’ nde tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra atık ısı kazanlarında üretilen buhar enerjisi ile motorların ceket soğutma sularından elde edilen sıcak su, grup şirketi olan Can Tekstil’ e ve yakın komşu fabrikalara satılarak ve/veya diğer tüketim tesislerinde değerlendirilerek anlık sistem toplam veriminin % 90’ lara çıkması sağlanmıştır.

Tekirdağ Kombine Çevrim Santrali

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde kurulmak üzere, Tekirdağ TES için EPDK’ na 20.05.2010 tarihinde lisans başvurusunda bulunulmuştur. Ağustos-2010’ da tesisin ilk etabı 29,1 MW ile ETKB kabulü yapılarak işletime girmiştir. Tesisin ikinci etabı olan Kombine Çevrim Santraline dönüştürülme işlemlerine 2014 yılında hız verilerek 14,2 MW’ lık gaz motoru ilavesi 31.12.2014 tarihinde işletmeye girmiştir. Santralin 4,24 MW’ lık buhar türbini çalışmaları ve Kombine Çevrim Projesi çalışmaları Aralık ’2015 itibariyle tamamlanmış olup, tesisimiz 47,54 MW’ lık kapasite ile yılda 300.000.000 kWh’ lik üretim yapmak suretiyle devreye alınmıştır.

Metristepe RES

Şirketimiz termik enerji üretiminin yanında RES santralleri kurmak üzere yapılan başvurular sonucunda, Bilecik ili Bozüyük İlçesi’ nde 39 MW’ lık Metristepe RES santralinin lisansını 17.01.2008 da almıştır. Metristepe RES tesisimiz Mart-2012’ de işletime alınmıştır.

2013 yılında yenilenebilir ve temiz enerji projelerinin çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirildiği “Gold Standard” sertifikasını da alarak küresel iklim değişikliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan hassasiyetini kanıtlamıştır. Metristepe RES projesi, yılda termik santrallere kıyasla yaklaşık 63,765 ton CO2 emisyon, 2,35 milyon m3 su ve günde 13,4 kg katı atık azaltımı hedeflenmektedir.

Merkezi İsviçre’de olan küresel ölçekteki en güvenilir sertifika programı olan Gold Standard 80’den fazla ülkede 80’den fazla Sivil Toplum Örgütü’nün desteklediği 1400’ten fazla projeye sahiptir. Bu standart, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin fiili olarak CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve bölge halkının bundan yararlandığını ispatlamaktadır.

Tesiste 16 adet N 100/2500 2,5 MW Rüzgar Türbini bulunmaktadır. Bu tesisimiz için 2013 yılında 12,5 MW ilave kapasite artışı için EPDK’ ya başvurulmuştur. Konuyla ilgili olarak olumlu görüş alınmış olup çalışmalar halen devam etmektedir. 2016 yılında devreye alınması planlanan ilave kapasite ile yıllık 110.000.000 kWh olan enerji üretimimizin 150.000.000 kWH’ e çıkması planlanmaktadır.

Metristepe RES santralimizden üretilen yenilenebilir elektrik enerjisinin katkısı ile kojenerasyon santrallerinden üretilen termik enerjinin üretim maliyetinde paçal olarak önemli bir düşüş sağlanmaktadır. Şirketin en önemli politikası enerji üretiminde sürekli, kesintisiz, kaliteli ve ucuz üretim sağlayarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.Bu katkı içinde en önemli etken yerli kaynakların kullanımıdır. Bu şekilde yurt dışına ödenecek döviz miktarında azalma sağlanmış olacaktır.

Can Enerji Üretim;
- Doğalgaz Motorlu Çorlu TES Tesisi 56,28 MW
- Doğalgaz Motorlu Tekirdağ TES Tesisi 47,54 MW
- Rüzgar gücü ile çalışan Metristepe RES Tesisi 39 MW (+ 12,5 MW ilave kapasite)
mevcut ve planlanan kapasite ile hizmet vermek suretiyle toplam kurulu gücünü ~ 250 MWh’ lara çıkarmayı hedeflemektedir.