×
Ana Sayfa Üretim Toptan Satış İK İletişim ENG

Çorlu Kojenerasyon Santrali

Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. 02.04.2004 tarihinde kurulmuştur. Aynı yıl içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ na başvuruda bulunmuş ve 25.11.2004 tarihi itibariyle Tekirdağ ili Ergene İlçesi Ulaş Mevkii’ nde 56,28 MW’ lık doğal gazlı kojenerasyon tesisi olarak üretim lisansı almıştır.

Can Enerji Çorlu TES, ilk etapta alınan 3,9 MW’ lık doğal gazlı kojenerasyon santrali lisansı ile Ağustos-2005’ de devreye alınarak enerji üretimine başlanmıştır. Bu kojenerasyon tesisinin toplam verimi % 90’ a yakındır.

İkinci etap olarak 2007 yılının Mart ayında 52,28 MW elektrik ve 30 ton/saat’ lik buhar üretim kapasiteli kojenerasyon tesisin ve 154 kV’ luk özel şalt sahasının temelleri atılmış ve Mart-2008’ de 2 gaz motoru, Nisan-2008’ de ise 4 gaz motorundan oluşan kojenerasyon tesisimizin montaj ve devreye alma çalışmaları tamamlanarak dengeleme birimi olarak faaliyetine başlamıştır.

Kurulan kojenerasyon tesisimizin ülkenin elektrik enerjisine katkısı yıllık 400.000.000 kWh civarında olmaktadır.

Çorlu Üretim Tesisi’ nde tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra atık ısı kazanlarında üretilen buhar enerjisi ile motorların ceket soğutma sularından elde edilen sıcak su, grup şirketi olan Can Tekstil’ e ve yakın komşu fabrikalara satılarak ve/veya diğer tüketim tesislerinde değerlendirilerek anlık sistem toplam veriminin % 90’ lara çıkması sağlanmıştır.

Hali hazırda şirketimiz; 56,28 MW gücündeki, ağırlıklı yerli doğal gaz kullanılarak elektrik arzı sağlayan Çorlu Kojenerasyon Santrali ile 16.526 m2 açık, 3.3.78 m2 kapalı alanda elektrik üretimine devam etmektedir.